Opublikowane na ŚRSS (https://www.srss.pl/)

Oferta

Za zgodą Komisji Europejskiej Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zarządza ŚRSS do czasu wyboru nowego Operatora Infrastruktury. ŚRSS świadczy wyłącznie usługi hurtowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku, nie może natomiast oferować usług dostępowych dla klientów detalicznych. Podstawowy katalog usług hurtowych obejmuje dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych, kolokację.

Cennik usług oraz wzór umowy ramowej i umów szczegółowych uzyskały pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest organem zatwierdzającym warunki dostępu innych operatorów do ŚRSS.

Opinia Prezesa UKE z dnia 10.06.2019 r.

Umowa ramowa

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Usługa Kolokacji

Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej – Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej i/lub Umów Szczegółowych na poszczególne Usługi

Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej – Dane adresowe

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej – Cennik Usług

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej – Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług
Adres źródła: https://www.srss.pl/oferta