Opublikowane na ŚRSS (https://www.srss.pl/)

Oferta

Za zgodą Komisji Europejskiej Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zarządza ŚRSS do czasu wyboru nowego Operatora Infrastruktury. ŚRSS świadczy wyłącznie usługi hurtowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku, nie może natomiast oferować usług dostępowych dla klientów detalicznych. Podstawowy katalog usług hurtowych obejmuje dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych, kolokację.

Cennik usług oraz wzór umowy ramowej i umów szczegółowych uzyskały pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest organem zatwierdzającym warunki dostępu innych operatorów do ŚRSS.Umowa ramowa [8,2MB]

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Ciemnych Włókien [1,5MB]

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej – Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej [2,6MB]

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej – Usługa Kolokacji [1,9MB]

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej – Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej i/lub Umów Szczegółowych na poszczególne Usługi oraz Dane adresowe [186,8kB]

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej – Dane adresowe [113,6kB]

Załącznik nr 11 do Umowy Ramowej – Cennik Usług [1,3MB]

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej – Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług [1,3MB]
Adres źródła: https://www.srss.pl/oferta