MENU
Pokaż menu >

Opłata za dzierżawę kanalizacji kablowej

Szczegóły opłat znajdują się w cenniku usług. Opłaty podane w Umowie Ramowej i w cenniku są cenami netto

Opłaty związane z dzierżawą kanalizacji kablowej*

* Umowa terminowa do 17 miesięcy, klasa SLA Standard

Dla realacji o długości nie przekraczającej 100 mb (sto metrów bieżących) opłata wynosi tyle, ile za 100 mb. W przypadku relacji, których długość przekracza 100 mb, opłata naliczana jest z dokładnością do 1 mb. 

Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.