MENU
Pokaż menu >

Opłata za dzierżawę ciemnych włókien

Szczegóły opłat znajdują się w cenniku usług. Opłaty podane w Umowie Ramowej i w cenniku są cenami netto.

Opłaty związane z dzierżawą ciemnych włókien punk-punkt*


Umowa terminowa do 23 miesięcy, klasa SLA Standard
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.