MENU
Pokaż menu >

Oferta

Za zgodą Komisji Europejskiej Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zarządza ŚRSS do czasu wyboru nowego Operatora Infrastruktury. ŚRSS świadczy wyłącznie usługi hurtowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku, nie może natomiast oferować usług dostępowych dla klientów detalicznych. Podstawowy katalog usług hurtowych obejmuje dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych, kolokację.

Cennik usług oraz wzór umowy ramowej i umów szczegółowych uzyskały pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który jest organem zatwierdzającym warunki dostępu innych operatorów do ŚRSS.Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.