MENU

Nowy cennik usług ŚRSS

 Od 1 czerwca 2019 roku zmodyfikowana została dotychczas obowiązująca Umowa ramowa. Zmiany polegają na usunięciu z Umowy ramowej usług aktywnych, obniżeniu opłat za dzierżawę kanalizacji kablowej oraz zwiekszeniu opustów.
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.