MENU

Kontakt

Województwo Śląskie - Śląskie Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Powstańców 34
40-038 Katowice
e-mail: scsi@e-slask.pl
tel. +48 32 700 78 16
fax  +48 32 700 78 44
Wybierz dział z którym chcesz się skontaktować:


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Obowiązek informacyjny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.