MENU

Kontakt

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Cyfryzacji i Informatyki

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
e-mail:
Kancelaria ogólna: kancelaria@slaskie.pl
Zespól wojewódzkiej sieci szerokopasmowej: srss@slaskie.pl
tel. +48 32 774 02 24, +48 32 774 02 27, +48 32 774 02 31, +48 32 774 02 32, +48 32 774 02 35, +48 32 774 02 70

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Program Regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.